ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
 
ΓΙΑ ΓΙΑΤΡΟΥΣ
 
 
username
password
 
 
Υπάρχουν 4 προϊόντα συνολικής αξίας 1215 €
 
Συμπληρώστε το email
σας για να λάβετε τις
προσφορές και τα νέα της Medicel
 
 
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
CPAP
 

Το CPAP είναι μια συμπαγής, ολοκληρωμένη μονάδα με ενσωματωμένο τροφοδοτικό και προαιρετική διαχείριση δεδομένων και ύγρανση.Ο κάτοχος ή χρήστης του παρόντος συστήματος αναλαμβάνει αποκλειστικά την ευθύνη και τις υποχρεώσεις για τυχόν τραυματισμούς ατόμων ή υλικές ζημιές .Το σύστημα συνεχούς θετικής πίεσης αεραγωγών (CPAP) είναι κατάλληλο για τη θεραπεία της αποφρακτικής υπνικής άπνοιας (OSA) σε ενήλικες ασθενείς. Το σύστημα CPAP προορίζεται για χρήση στο σπίτι και στο νοσοκομείο.Το CPAP δεν είναι συσκευή υποστήριξης της ζωής και μπορεί να σταματήσει να λειτουργεί σε περίπτωση διακοπής ρεύματος ή ορισμένων συνθηκών σφάλματος. Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται από ασθενείς που χρήζουν συνεχούς θεραπείας.Η θεραπεία με θετική πίεση αεραγωγών μπορεί να αντενδείκνυται σε ορισμένους ασθενείς με τις ακόλουθες προϋπάρχουσες παθήσεις:
• σοβαρή πνευμονοπάθεια με αεριώδεις κύστεις
• πνευμοθώρακας
• παθολογικά χαμηλή πίεση αίματος
• αφυδάτωση
• διαφυγή εγκεφαλονωτιαίου υγρού, πρόσφατη κρανιακή επέμβαση ή τραυματισμός.
Προειδοποιήσεις
• Οι συμβουλές που περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο δεν πρέπει να
υπερισχύουν των οδηγιών του θεράποντος ιατρού.
• Οι ασθενείς δεν πρέπει να συνδέουν καμία συσκευή στη θύρα δεδομένων
εκτός αν τους υποδειχθεί κάτι τέτοιο από το νοσηλευτή ή τον ιατρό τους.
Η σύνδεση άλλων συσκευών μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή βλάβη στη συσκευή CPAP.
• Το CPAP πρέπει να χρησιμοποιείται με μάσκες που συνιστώνται από ιατρό ή από θεραπευτή σε αναπνευστικά θέματα. Η μάσκα θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνον όταν η συσκευή CPAP έχει ενεργοποιηθεί και λειτουργεί κανονικά.

 
 

 

Copyright © Medicel. All rights reserved
CPAP | ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ | GO2 | ONΥX | BPAP | ΜΑΣΚΑ