ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
 
ΓΙΑ ΓΙΑΤΡΟΥΣ
 
 
username
password
 
 
Υπάρχουν 4 προϊόντα συνολικής αξίας 1215 €
 
Συμπληρώστε το email
σας για να λάβετε τις
προσφορές και τα νέα της Medicel
 
 
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
GO2
 

Το GO2 προορίζεται για τη μέτρηση του κορεσμού οξυγόνου του αίματος και της συχνότητας του σφυγμού σε ενηλίκους και παιδιά. Έχει σχεδιαστεί για δάκτυλα πάχους μεταξύ 0,8 εκατοστά με 2,5 εκατοστά. Συνίσταται η χρήση του δείκτη.
Προφυλάξεις
Μη χρησιμοποιείτε το GO2 ως μοναδική βάση για τη λήψη ιατρικών αποφάσεων.Προορίζεται για χρήση μόνο ως πρόσθετη πηγή πληροφοριών.
Το GO2 ενδέχεται να ερμηνεύσει εσφαλμένα την υπερβολική κίνηση ως καλή ισχύ σφυγμού. Περιορίστε την κίνηση του δάκτυλου, όσο το δυνατό περισσότερο, όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή.
Το GO2 πρέπει να είναι σε θέση να μετρήσει σωστά το σφυγμό σας για να σας δώσει ακριβή μέτρηση.
Το GO2 δεν έχει συναγερμούς
Μην τοποθετείτε το GO2 σε υγρό και μην το καθαρίζετε με καθαριστικά μη προβλεπόμενα.
Το GO2 μπορεί να μη λειτουργήσει εάν έχετε κακή κυκλοφορία
Το GO2 μετράει τον κορεσμό οξυγόνου της λειτουργικής αιμοσφαιρίνης.
Μη χρησιμοποιείτε το GO2 σε περιβάλλον ευνοικό για την καύση
Μη χρησιμοποιείτε το GO2 εκτος των προκαθορισμένωνπεδίων τιμών θερμοκρασίας λειτουργίας και αποθήκευσης.


 
 

 

Copyright © Medicel. All rights reserved
CPAP | ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ | GO2 | ONΥX | BPAP | ΜΑΣΚΑ